DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

Naš tim stručnjaka, i njihovo dugogodišnje stečeno iskustvo u oblasti klimatizacije, omogućava nam da projektujemo i izrađujemo klima sisteme prema zahtevu korisnika. Pri tome koristimo opremu japanskog proizvođača Panasonic koji je lider u oblasti proizvodnje opreme za klimatizaciju i grejanje, uz postizanje najoptimalnijeg odnosa cene, kvaliteta i pouzdanosti sistema, sa posebnim osvrtom na sto niže troškove prilikom dugogodišnje eksploatacije sistema. Naši iskusni serviseri obezbeđuju pouzdan rad tokom celog životnog veka sistema.

Specijalnosti preduzeća Interfrigo je izrada projektne dokumetacije , selekcija opreme, montaža, puštanje u rad, održavanje i tehnička podrška za klima sisteme koji se primenjuju u: -Stambenim objektima (posebno ističemo, Panasonic seriju RAC, FreeMulti i Aquarea) -Poslovnim objektima (serija Panasonic PACi, miniECOi, ECOi, ECOg) -Industrijskim i javnim objektima (serija čilera i toplotnih pumpi proizvođača ACM Kalteklima)

-Prostorije za smeštaj IT, data, i telekomunikacione opreme (serija klima ormana za preciznu klimatizaciju proizvođača ACM Kalteklima)

-Trgovinskim centrima

Naše reference su više stotina proizvedenih i montiranih klima sistema širom Srbije

 

 

TOP