Panasonic GHP- jedinstveno trigeneratorsko rešenje iz Japana

Preuzmite katalog PANASONIC ECOg 2017/2018

Preuzmite tehničku dokumentaciju i selekcioni software

Panasonic predstavlja kompresione toplotne pumpe vazduh-vazduh i vazduh-voda sa pogonom na prirodni gas.

Panasonic GHP (Gas Heat Pump) jedinstveno je rešenje u sistemima grejanja i klimatizacije.
Ovakvo rešenje, pored energetskih ušteda u odnosu na klasične sisteme, pruža mogućnost klimatizacije objekata koji ne poseduju dovoljnu raspoloživu električnu energiju a poseduju priključak na mrezu prirodnog gasa.
GHP sistem odlikuje visok stepen energetske efikasnosti, mogućnost istovremenog rada sistema direktne ekspanzije (VRF) i sistema za proizvodnju tople i hladne vode, kao i mogućnost da proizvodi električnu energiju.
To znači da ova toplotna pumpa moze istovremeno biti priključena jednim delom na sistem direktne ekspanzije (VRF) a drugim delom na sistem sa toplom/hladnom vodom (fan coil aparati, klima komore itd.). ili samo na sistem direktne ekspanzije ili preko izmenjivača samo na sisteme sa vodom kao radnim fluidom.

Kao primarni energent za pokretanje pogonskog gasnog motora koristi se prirodni gas, pa jedinica omogućava vrlo brzo postizanje radnih parametara u režimu hlađenja ili grejanja.
Korišćenjem otpadne toplote motora, GHP ne zahteva ciklus odleđivanja (defrost) te tako pruža 100% neprekidni rad grejanja i pri temperaturi spoljašnjeg vazduha od -20°C.
U režimu hlađenja otpadna toplota motora koristi se za pripremu tople vode na 75°C, dok je u režimu grejanja otpadna toplota dostupna do temperature spoljašnjeg vazduha +7°C).
Pored toga jedinica je opremljena električnim generatorom snage 2kW (kogeneracija) i na takav način sistem grejanja i klimatizacije postaje nezavisan od napajanja električnom energijom.
GHP sistemi se prirnenjuju u grejanju i klimatizaciji vise od 30 godina širom sveta

 

1) Inverter plus proizvodi imaju bolje karakteristike od standardnih klimatizacionih uredjaja sa inverterom za preko 20%. To znači 20% manju potrošnju i 20% manji račun za električnu energije. Inverter plus ima A klasu u hlađenju i grejanju. 2) Econavi - Otkriva nivo aktivnosti ljudi i njihov položaj u prostoriji i podešava orjentaciju protoka vazduha tako da se postiže najveća udobnost i najveća ušteda. 3) Koristi se ekološki gas R410a

4) Internetsko upravljanje omogućuje jednostavno i praktično daljinsko upravljanje uređajima za klimatizaciju sa bilo kojeg mesta upotrebom pametnog telefona Android , tableta ili kućnog računara preko Interneta. 5) Garancija na kompresor je 5 godina 6) Veoma jednostavno upravljanje BMS-om. Komunikacijski priključak u unutrašnjim jedinicama omogućava jednostavno povezivanje i upravljanje Panasonic-ovim toplotnim pumpama sa sistemom BMS.

7) Funkcija samodijagnostike – jednostavno održavanje 8) Funkcija automatskog ponovnog pokretanja nakon nestanka električne energije 9) Odvlaživanje (unutrašnje jedinice) - Ova funkcija ostvaruje efikasno odvlaživanje u skladu sa temperaturom prostorije.

 
10) Automatski rad ventilatora (unutrašnje jedinice) – Praktično mikroprocesorsko upravljanje automatski podešava brzinu ventilatora s obzirom na senzor u prostoriji i održava ugodan protok vazduha u celoj prostoriji. 11) Automatsko upravljanje usmerivača vazduha - Nakon prvog uključivanja unutrašnje jedinice, položaj usmerivača vazduha automatski se podešava u skladu sa postupkom hladjenja ili grejanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP