DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

P.D. Interfrigo d.o.o. uspešno je izvršio sertifikaciju standarda OHSAS 18001:2007, koji predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Provera za dobijanje ovog standarda izvršena je 29.05.2014. godine na lokacijama ul. Tošin Bunar 163, 11070 Novi Beograd, i tom prilikom P.D. Interfrigo d.o.o. je dokazao potpunu usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtevima standarda, te stekao sertifikat standarda OHSAS 18001:2007 za naredne tri godine.

Politika kvaliteta PD Interfrigo d.o.o.

TOP