DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

SERVIS, ODRŽAVANjE I POSLE-PRODAJNA PODRŠKA RASHLADNIH I HVAC SISTEMA

 


 

Naš servisni tim čine stručnjaci sa velikim iskustvom u održavanju i servisiranju rashladne i klima opreme koji su osposobljeni da u najkraćem roku otklone svaki kvar u radu vašeg sistema. To je razumljivo ako se ima u vidu da su naši inženjeri i serviseri sertifikovani za održavanje i servisiranje opreme i da imaju na raspolaganju profesionalne alate i opremu, veliku zalihu rezervnih delova i logističku podršku proizvođača glavnih komponenti (Bock, Copeland, Danfoss, Omron, Eliwell), a čiji se centri za tehničku podršku po potrebi uključuju u rešavanje kompleksnijih problema.

Održavanje i servis ugovaraju se u garantnom ili van garantnog roka na zahtev korisnika. Ugovorom o održavanju definiše se nivo raspoloživosti tehničke podrške i servisa u određenom vremenskom periodu ili određeni broj intervencija potrebnih korisniku. Mogu se ugovoriti i usluge prema specifičnim zahtevima korisnika, na primer raspoloživost 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, koju već pružamo velikim sistemima. Osim opreme naše proizvodnje, osposobljeni smo da servisiramo rashladnu i klima opremu bilo kog proizvođača.

Trenutno nam je preko 70 preduzeća i ustanova ukazalo poverenje i potpisalo ugovor o održavanju dolenavedene opreme

 

HVAC oprema

 • Toplotne pumpe i čilere
 • VRF, multi sisteme, i split sisteme
 • Sisteme centralnog grejanja
 • Klima i ventilacione komore

 

RASHLADNA oprema

 • Vitrine, rashladni ormani i frižideri sa ugrađenim agregatima
 • Vitrine u supermarketima svih temperaturnih režima rada
 • Rashladne centrale
 • Rashladne komore
 • Tunele za brzo zamrzavanje
 • Bazene za ledenu vodu
 • Rashladne komore za zrenje
 • ULO komore
 • Sistemi za hladnu stabilizaciju i procesno hlađenje

Naša servisni centar je tehnički opremljen i osposobljen za vršenje usluga remonta poluhermetičkih klipnih i vijčanih kompresora Bock, Copeland, Dorin, Frascold, Bitzer, Refcomp, Hanbell ....

Remontujemo i elektromotore nezavisno od tipa, broj polova i proizvođača, u rasponu snaga od 0,1 .... 150 kW

 

 

TOP